Tarieven 2023

Op de rekening vind je alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden tref je aan in het tarievenoverzicht 2023. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend.

De tandarts bepaalt in overleg met jou welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. Verwacht de tandarts dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro dan is hij verplicht om voor de behandeling een kostenbegroting te geven.

De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen. Voor vragen neem dan contact met ons op.ga terug

Lijst van gebruikte tandheelkundige termen

Tandartstarieven 2023
Tandartstarieven 2022
Tandartstarieven 2021
Tandartstarieven 2020
Tandartstarieven 2019

Meer over de kosten voor behandelingen treft u hier aan: