Behandelingen

Behandeling Tandartspraktijk Dollekamp Helmond
controle Tandartspraktijk Dollekamp

Behandelingen

Periodieke Controle

We zien u graag elk half jaar terug

We zien u graag in ieder geval elk half jaar voor een periodieke controle. Goed onderhoud – ook als er geen klachten zijn – is de beste manier om lang plezier van uw eigen tanden en kiezen te hebben. Ons team zorgt voor de gebitscontrole, het preventieve onderhoud, restauratie en geeft adviezen. Wij richten ons op preventie en zullen dus met regelmaat uw gebit willen reinigen. Mocht u daar meer over willen weten, dan kan dat hier. Natuurlijk kunt u ons te alle tijden vragen stellen.

Voor uitgebreide, ingewikkelde en/of kostbare behandelingen maakt uw tandarts met u een behandelplan, geeft verwijzingen naar specialisten en bespreekt en bewaakt de voortgang. Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertel de tandarts u over de te verwachten resultaten, de risico’s-, het aantal- en de duur van de behandelingen. 

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar verschillende deskundige specialisten waar wij een prettige samenwerking mee hebben. De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar, omdat de wet dit vereist. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

CONTROLE

Tijdens een periodieke controle onderzoekt de tandarts méér dan alleen je tanden en kiezen. Dus ook als je een kunstgebit draagt is het belangrijk om tenminste 1 keer per jaar naar de tandarts te gaan. LINK KNMT >>

RÖNTGENFOTO'S

In sommige gevallen kan de tandarts de conditie van het gebit niet met het blote oog zien. Daarom maakt hij gebruik van röntgenfoto’s. Op deze manier kan hij onder andere de stand van wortels van tanden en kiezen en de gezondheid van het kaakbot bekijken en onderzoeken op gaatjes. LINK KNMT >>

VERDOVING

Een behandeling bij de tandarts hoeft niet pijnlijk te zijn. De tandarts kan je plaatselijk verdoving zodat je rustig de behandeling kan ondergaan. De tandarts geeft zelf de verdoving of delegeert dit aan de assistent of aan de mondhygiënist. Als de assistent verdooft, dan moet de tandarts aanwezig zijn. Bij de mondhygiënist is dit niet nodig. LINK KNMT >>

TAND KIES TREKKEN

Als een tand of kies ernstig aangetast of beschadigd is, kan het trekken van deze tand of kies het enige redmiddel zijn. Het trekken van een tand of kies wordt ook wel extraheren of een extractie genoemd. De tandarts kan de behandeling zelf uitvoeren of als het nodig is je verwijzen naar een kaakchirurg. LINK KNMT >>

 

VERSTANDSKIEZEN TREKKEN

Mensen hebben ruimte voor 32 elementen, bestaande uit tanden en kiezen.
De verstandskiezen zijn de laatste kiezen die achter in de mond naar boven komen. Normaal gesproken gebeurt dit tussen het 18de en 22ste levensjaar. Tegenwoordig hebben veel mensen te smalle kaken voor alle 32 elementen en passen er maar 28 tanden en kiezen in de kaak (of soms zelfs nog minder). Dus wanneer alle 28 elementen aanwezig zijn en goed verdeeld over de kaak staan, is er te weinig ruimte voor de verstandskiezen om door te komen. LINK KNMT >>

WORTELKANAALBEHANDELING

Je tand of kies kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. Gevoeligheid met warm en koud, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat je (nog) geen klachten hebt. Je tandarts komt er dan achter bij het maken van een controlefoto of tijdens het vullen van je kies. LINK KNMT >>

VULLINGEN

Als er tandbederf in een tand of kies zit of als je kies afbreekt, dan kan je tandarts dit restaureren met een vulling. De tandarts kan je zelf behandelen of je voor kleine nieuwe gaatjes verwijzen naar een mondhygiënist. Een vulling kan tandkleurig of zilverkleurig zijn. LINK KNMT >>

BEUGEL

Staan je tanden scheef, te ver naar voren of juist naar achter? Een behandeling met een beugel kan er dan voor zorgen dat je tanden weer recht komen te staan. Ook als er te weinig ruimte is in je mond of de tanden en kiezen passen niet goed op elkaar, kan een beugel de oplossing zijn. Vaak is er een combinatie van verkeerde groei van de kaken en een onregelmatige stand van het gebit. Een beugelbehandeling, ookwel orthodontische behandeling genoemd, wordt uitgevoerd door een tandarts voor orthodontie of orthodontist. LINK KNMT >>

BRUG

Met een brug kan je een ontbrekende tand of kies vervangen. De brug ‘overbrugt’ dus de lege ruimte waar de tand of kies ontbreekt. Een brug kan bestaan uit meerdere kronen aan elkaar of een enkele zwevende kroon die met zogenaamde retentievleugels aan de naastliggende tanden wordt vast gemaakt. LINK KNMT >>

FACING

Een facing is een schildje van porselein of composiet dat op de tand wordt gemaakt. Zo wordt de vorm of kleur van een tand mooier. LINK KNMT >>

KROON

Een kroon is een kunsttand- of kies die over je eigen tand of kies wordt gezet. Een kroon kan van verschillende materialen worden gemaakt. Doordat een kroon op maat gemaakt wordt ziet het er natuurlijk uit en past het mooi bij de rest van je gebit. LINK KNMT >>

IMPLANTAAT

Een implantaat is een tandwortelvervanger, die in het kaakbot wordt geplaatst tijdens een kleine chirurgische ingreep. Vaak gebeurt dat onder lokale verdoving. De meeste implantaten zien er uit als een schroef en zijn gemaakt van titanium, zirkonium of een combinatie van deze materialen. Het implantaat is een sterke basis voor een implantaatkroon, implantaatbrug of kunst(klik)gebit. LINK KNMT >>

SEALEN

Blijvende kiezen hebben soms diepe groeven en putjes in de kauwvlakken die moeilijk met een tandenborstel zijn schoon te houden. Om gaatjes te voorkomen kunnen de groefjes en putjes opgevuld worden met een fissuurlak. Dit noem je sealen. LINK KNMT >>

Op het goede adres!

Wij zijn aangesloten bij

Logo Tandarts Praktijk Helmond